THAM DỰ ĐÁM CƯỚI SỨ: THIỆU THANH - ĐẮC HÀ - KONTUM
 
Đến Đắc lắc Tuyền và vợ chồng hùng Điệp tranh thủ đón đoàn
 
Đến nhà bạn Yến ở EoHleo
 
Ghé thăm nhà Kim Hoa, mì tôm vì hết giờ. bù lại được uống rượu sâm ngọc linh
 
Tạm biệt Kim Hoa
 
Chi hội konTum chiêu đãi món Gỏi lá