HỒ BA BỂ - ĐỘNG HUA MẠ - THÁI NGUYÊN
 
Trước cửa động
 
 
 
 
 
 
 
Hang